Home

Tijdspad fusie COVS Eindhoven en Valkenswaard

Woensdag 7 september 2022 - Bestuur

Op een ingelaste informatie-avond maandag 5 september j.l. hebben de besturen van de verenigingen COVS Eindhoven en Valkenswaard het volgende tijdspad bekend gemaakt ten aanzien van de voorgenomen fusie:

5 september 2022 : Informatie-avond (stemming over een mogelijke naam voor de nieuw te vormen scheidsrechtersvereniging)
3 oktober 2022 : Buitengewone ledenvergadering COVS Eindhoven (formeel akkoord fusie en stemming over wijziging statuten, 2/3 aanwezige leden akkoord)
12 oktober 2022 : Buitengewone ledenvergadering COVS Valkenswaard (formeel akkoord opheffen vereniging, 2/3 van de leden aanwezig, 3/4 aanwezige leden akkoord)
31 oktober 2022 : Buitengewone ledenvergadering COVS Valkenswaard (formeel akkoord opheffen vereniging, 3/4 aanwezige leden akkoord). NB: Alleen indien geen stemming mogelijk op 12 oktober.
1 december 2022 : Vorming nieuw bestuur a.i.
1 januari 2023 : Formele oprichting nieuwe scheidsrechtersvereniging met de naam ...
7 januari 2023: Nieuwjaarsreceptie en aftrap nieuwe scheidsrechtersvereniging
9 februari 2023 : Algemene ledenvergadering incl. bestuursverkiezing

Daarnaast is er gestemd over de nieuwe verenigingsnaam. Uit twee opties bleek een meerderheid de voorkeur te geven aan:

Scheidsrechtersvereniging Brabant-Zuidoost

- Activiteiten -

Wednesday 31 mei 2023