Lidmaatschap

Aanmelden als lid

 

Print het aanmeldingsformulier uit en vul zo volledig mogelijk in. 
Graag ondertekenen en met pasfoto opsturen naar de secretaris van de vereniging. 
De contributie voor 2023 is vastgesteld op € 40,00 per kalenderjaar. Betaling in termijnen is mogelijk. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene jaarvergadering.

 

Ledenaanmeldingsformulier